MAGNUS CONTO KFT.
+36 70 904-0498

Tudja mi a személyi kedvezmény? (Adó)

Tudja mi a személyi kedvezmény? (Adó)

A
személyi kedvezmény

A
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az összevont
adóalap és annak adója meghatározott kedvezményekkel
csökkenthető. Az egyik ilyen lehetőség a személyi kedvezmény
köre.

Az
alanyi jogon járó kedvezmény adóelőlegben való érvényesítésének
meghatározott feltételei vannak, többek között szükséges a
magánszemély által kiállított, adóévre vonatkozó nyilatkozat,
valamint az ezt alátámasztó, az igénybevétel időpontjában
meglévő, szabályosan kiállított orvosi igazolás vagy a
rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító
határozat. Lényeges, hogy az igazolás csak annak érvényességi
idején belül használható fel, azonban, ha a magánszemély
fogyatékossága orvosi igazolás alapján végleges, akkor
nyilatkozat megtétele mellett minden évben érvényesíthető a
kedvezmény.

Kinek jár?

A
kedvezmény kizárólag saját jogon érvényesíthető, azaz
fogyatékos hozzátartozó után ezt a kedvezményt nem lehet igénybe
venni, akkor sem, ha a hozzátartozónak nincs a kedvezmény
érvényesítésére jogosító jövedelme. Azaz, a szülő beteg
gyermeke jogán nem jogosult a kedvezmény igénybevételére.

Az
összevont adóalap adója csökkenthető a fogyatékos állapot
kezdő napjának hónapjától kezdődően, havonta az adóév első
napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő
összeggel, ez 2019. évben havonta 7 450 forint.

A
munkavállaló döntése alapján a két példányban kitöltött,
adóévre vonatkozó nyilatkozatát év közben a munkáltatójának
adja le, vagy nem tesz nyilatkozatot és a kedvezményt csak az éves
adóbevallása elkészítésekor veszi figyelembe. A nyilatkozatot és
az orvosi igazolást nem kell az adóbevalláshoz mellékelni, de egy
esetleges adóellenőrzés esetére öt évig meg kell őrizni.

Amennyiben
a megtett nyilatkozat adattartalma változna, a magánszemélynek új
nyilatkozatot kell tennie. Ha a kedvezményt jogalap nélkül vették
igénybe és az adóbevallás szerint ez tízezer forintot meghaladó
befizetési különbözetet jelent, akkor az adóhiányon kívül a
befizetési különbözet 12 százalékát különbözeti-bírságként
is meg kell fizetni.

Az
adóévben (sem év közben az adóelőlegben, sem az éves
adóbevallásban) nem érvényesített kedvezményt – orvosi igazolás
birtokában – a magánszemély önellenőrzés benyújtásával akár
öt évre visszamenőlegesen is kérheti.

A
fennálló betegség megfelelő igazolására miniszteri rendelet ad
iránymutatást. Ennek értelmében a szabályosan kiállított
igazolásnak tartalmaznia kell a súlyosan fogyatékos személy
természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, adóazonosító
jelét; az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi
dokumentáció kiadásának dátumát; a súlyos fogyatékosság
véglegességének vagy ideiglenes jellegének megállapítását;
ideiglenes igazolás kiállítása esetén az igazolás hatályának
megállapítását; az igazolás kiállításának dátumát; az
igazolást kiállító szakorvos vagy háziorvos aláírását.

Az
adókedvezmény kizárólag a 335/2009. (XII. 29.) számú
Kormányrendeletben meghatározott betegségek fennállása esetén
vehető igénybe.

A
leggyakrabban előforduló betegségek többek között a
lisztérzékenység, a laktóz intolerancia, a hallási-, látási-,
mozgásszervi fogyatékosság, elzáródást okozó érbetegségek,
súlyos szervi károsodással járó immunbetegségek. 2019. január
1-jétől kezdődően a kedvezményre jogosító betegségek és
betegségcsoportok köre kibővült. Bejegyezték a daganatos
betegségek közül: az emlő, a méhnyak, a petefészek, a
prosztata, és a here rosszindulatú daganatával kapcsolatos
betegségeket. A női nemi szervek nem gyulladásos betegségei közül
az endometriosist.